Pirkšanas noteikumi
1. Pamatjēdzieni
1.1. Vietne www.sportsdecor.lt – aktīvās atpūtas aprīkojuma (velosipēdu, motorolleru utt.) Piederumu un piederumu pārstāvniecības un elektroniskais veikals, kas atrodas vietnē www.sportsdecor.lt
1.2. Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kas pērk / ir iegādājusies preces vietnē www.sportsdecor.lt.
1.3. Pārdevējs – Arūnas Stumbrevičius, individuālās darbības sertifikāts Nr.900895, juridiskās adreses adrese – Pajūrio iela. 22, Raizgiai km, Šauļu rajons.
1.4. Noteikumi – noteikumi preču iegādei no www.sportsdecor.lt e-veikala.

2. Vispārīgi noteikumi
2.1. Šie noteikumi stājas spēkā, kad persona pārlūko vietni www.sportsdecor.lt. Izmantojot vietni www.sportsdecor.lt, persona atzīst, ka ir iepazinusies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
2.2. Šie noteikumi nosaka Vietnes www.sportsdecor.lt izmantošanas nosacījumus, saņemot informāciju par precēm un sniedzot informāciju Pārdevējam.
2.3. Pārdevējs patur tiesības mainīt šos Noteikumus jebkurā laikā, un šādas izmaiņas stāsies spēkā no to publicēšanas dienas www.sportsdecor.lt. Personām ieteicams vienmēr piekļūt šo noteikumu jaunākajai versijai.

3. Vietnes www.sportsdecor.lt izmantošana.
3.1. www.sportsdecor.lt ir informācijas un preču pārdošanas sistēma, kas nodrošina Pircējiem iespēju saņemt informāciju par esošajām precēm un iegādāties preces no Pārdevēja.
3.2. Preces var iegādāties visas personas, kurām ir tiesības un iespēja veikt šādus darījumus, t. y. personas, kuru iespējas šajā jomā nav ierobežotas, kurām ir tehniskās iespējas apmaksāt un saņemt preces un kuras atbilst šo noteikumu prasībām.
3.3. Pircējam, lai iegādātos Preci, nav jāreģistrējas vietnē www.sportsdecor.lt. Pircējs vienkārši izvēlas vēlamo Preci, izvēlas vēlamo daudzumu, sniedz personisko informāciju un savu derīgo e-pasta adresi, citu informāciju, ko Pārdevējs pieprasījis par Pircēju, dod sistēmas pieprasītos apstiprinājumus un piekrišanu un atļauju pārsūtīt savus datus Pārdevējam.
3.4. Pircējs var apmaksāt Preces, izmantojot Paysera integrētās elektroniskās norēķinu metodes.
3.5. Par precēm jāmaksā nekavējoties. Nokavējot samaksu par Precēm, Pircējs uzņemas risku, ka Preces netiks pirktas un piegādātas.
3.6. Preces Pircējam tiek izsniegtas tikai pēc pilnās preču cenas samaksas. Informācija par Preču cenām tiek sniegta vietnē Preču iegādes brīdī. Pēc tam, kad Pircējs ir pienācīgi samaksājis par Precēm, ģenerētais elektroniskais rēķins tiek nosūtīts uz Pircēja e-pasta adresi. Pircējs ir atbildīgs par precīzas un derīgas e-pasta adreses norādīšanu. Ja Pircējs norāda neprecīzu vai nederīgu e-pasta adresi vai piegādes adresi, viņš uzņemas atbildību, ka Preces viņam var netikt nosūtītas. Šajā gadījumā Pircējam ir tieši jāsazinās ar Pārdevēju par Preču saņemšanu vai naudas līdzekļu atdošanu par Precēm.

4. Pircēja tiesības un pienākumi
4.1. Pircējam:
4.1.1. Pareizi un savlaicīgi norēķināties ar Pārdevēju par iegādātajām precēm;
4.1.2. Sniedziet precīzus, pilnīgus un pareizus datus;
4.1.3. Nepārkāpiet un neievērojiet šos noteikumus;
4.1.4. Samaksāt par precēm pasūtīšanas laikā;
4.1.5. Pirms Preču iegādes pārliecinieties, vai visa informācija ir ievadīta pareizi, ieskaitot kontakttālruņa numuru, e-pasta adresi un Preču piegādes vietu, kā arī iepazīstieties ar visu būtisko informāciju par Preču iegādi;
4.2. Pircējam ir aizliegts:
4.2.1. Izmantot visas ierīces, programmas vai programmatūru, kas var traucēt www.sportsdecor.lt vietnes pareizu darbību;
4.2.2. Veiciet visas darbības, kas radītu neracionālu vai pārmērīgu slodzi www.sportsdecor.lt vietnē.
4.3. Tiesībsargājošās iestādes tiks informētas par Pircēja nelikumīgajām darbībām.
4.4. Pircējs, izmantojot www.sportsdecor.lt vietnes Preču iegādes sistēmu, uzņemas pilnu atbildību par sniegto datu pareizību, pilnīgumu un precizitāti un uzņemas visas saistītās sekas par šādu prasību neievērošanu.
4.5. Pircēji vietni izmanto uz savu risku. Pārdevējs negarantē un nav atbildīgs par to, ka Pircējiem, lietojot vietni, netiks radīti nekādi pārtraukumi vai problēmas.

5. Pārdevēja atbildība
5.1. Pārdevējs nav atbildīgs par Paysera norēķinu sistēmas darbības traucējumiem, kas nav Paysera vainas dēļ, kā arī neatlīdzina šo darbības traucējumu radītos zaudējumus.

6. Citi nosacījumi
6.1. Tehnisku šķēršļu dēļ vai citos apstākļos var tikt apturēta vai pārtraukta www.sportsdecor.lt vietne un iespēja iegādāties Preces.
6.2. Visi strīdi tiek atrisināti sarunu ceļā. Ja mierīgas sarunas neizdodas atrisināt strīdus, tās tiks atrisinātas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tikai Lietuvas Republikas tiesās, neatkarīgi no iespējamām pretrunām ar piemērojamo likumu noteikumiem.