Preču atgriešana
Lai atgrieztu iegādātās preces, sazinieties ar mums pa e-pastu. pa pastu vai tālruni.

Atgriežot preci, lūdzu, sniedziet šādu informāciju:
– preces nosaukums, kuru vēlaties atgriezt;
– maksājuma pierādījums;
– atgriešanās iemesls.

Pēc jūsu paziņojuma saņemšanas mēs sazināsimies ar jums personīgi un vienosimies par atgriešanas politiku un nosacījumiem.

Jums nepiemērotas un nekvalitatīvas preces var nomainīt vai atgriezt 14 dienu laikā no preču piegādes dienas Pircējam saskaņā ar ekonomikas ministra 2001. gadu. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 “Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināts ar lietu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem.

Preču piegādes Pārdevējam izmaksas sedz Pircējs.

Lai atgrieztu preci (-es), Pircējam ir jāievēro šādi nosacījumi:

1. Atdodamajām precēm jābūt oriģinālā un nebojātā iepakojumā;
2. Pircējs nedrīkst sabojāt preces;
3. Preces nedrīkst būt zaudējušas savu komerciālo izskatu, virsma nedrīkst būt saskrāpēta. Šo punktu nepiemēro, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem. Izmaiņas produkta vai tā iepakojumā, kas bija nepieciešamas produkta pārbaudei, neuzskata par būtiskām izmaiņām produkta izskatā;
4. Atgriežamajām precēm jābūt tādā pašā konfigurācijā, kādu saņēmis Pircējs;
5. Atgriežot preces, jāuzrāda tās iegādes dokuments (ja tas ir izsniegts);
6. Ja Pārdevējs pierāda, ka preču trūkumi radušies tāpēc, ka Pircējs ir pārkāpis preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus, šādas preces netiek aizstātas, defekti netiek novērsti bez maksas un nauda netiek atgriezta.
7. Strīda gadījumā par preču izskata izmaiņām vai preču bojājumiem pārdevējam rakstveidā jāpiesakās Valsts nepārtikas preču inspekcijā un, saņemot par to rakstveida secinājumus, nekavējoties par to jāpaziņo Pircējam.